Učitelji

 

Čoveku je potrebno da tokom učenja, ima učitelja na čijim bi lekcijama i primeru našao inspiraciju i usmerenje u svom radu. Traganje učenika za učiteljem i učitelja za posvećenim učenikom, proces je u kome, ukoliko je uspešan, oba nalaze osnovu za istinsko istraživanje onoga čime se bave i sebe lično kroz to.

Hiroshi Tada Shihan, 9th Dan Aikikai

Želja mi je da u rubrici učitelji od direktnog značaja za naš klub predstavimo kroz sećanja i reči njihovih učenika. Mišljenja sam da zbog značaja njihovog medjusobnog odnosa to može otkriti drugima, do sada nepoznate dimenzije njihovih biografija.

 Jelena Vrzić

foto : Christian Tissier Shihan 8° Dan i Jelena Vrzić  Sensei, 6th DAN

Hiroshi Tada Shihan

Majstor Hiroshi Tada, učenik Moriheja Uešibe, skoro četrdeset godina na svojim seminarima i časovima pokazuje put kojim se prosta tehnička forma podiže na nivo veštine. Kroz raznovrsni sistem vežbi disanja, koncentracije, razvijanja osetljivosti svih čula, upoznavanja sopstvenog tela i njegovog prirodnog ritma i mogućnosti, tehničke forme dobijaju umetnički nivo i efikasnost.

foto: Robert Van den Bosch 4th DAN, Hiroshi TADA Sensei  9th DAN i Jelena Vrzić 6. Dan Aikikai Hombu Dojo  – TOKYO , JAPAN  –  Oktobar 2015