Uvodni elementi Aikidoa

Sisitematizacija elemenata aikidoa koje, za potrebe podučavanja, predlažu različiti majstori je veoma raznolika. Razlog leži u tome što O Sensei nije imao strogo određene tehnike, ni metodično obučavanje, već je radio prema trenutnoj inspiraciji. Govorio je da je tehnika sve ono što trenutno i spontano izražavaš. Zbog toga su njegovi učenici morali sami da vrše sistematizaciju tehnika, ali i drugih elemenata koje je O Sensei pokazivao. Kako se način rada, pa čak i način izvođenja tehnika menjao kod O Senseia tokom godina, tako su i njegovi učenici koji su u  razlčitim periodima počinjali da treniraju, zajedno sa ličnim doživljajem onoga što od njega vide i primaju, imali različite sistematizacije, pa i nazive pojedinih kretanja i tehnika. Ovakav stav O Senseia se može pojasniti na sledeći način. Continue reading “Uvodni elementi Aikidoa”