Aikido tehnike

Posle uvodnog i pripremnog, sledi glavni deo treninga, koji u slučaju Aikidoa čine tehnike odbrane. Naravno, ovo je samo uslovno rečeno, radi sistematskog prikaza treninga, jer sadržaji uvodnog i pripremnog dela, mogu ravnopravno biti tema nekog treninga, i njihovo uvežbavanje može imati značajan uticaj na kompletnu veštinu nekog vežbača, baš zbog te tesne povezanosti svih elemenata Aikidoa.

Tehnike odbrane čine spoljnu sliku veštine, i zato se često greši kada se ostali elementi zanemaruju, jer pukim ponavljanjem forme tehnika, bez njihovog duhovnog ispunjavanja, se ne može napredeovati na putu ka krajnjem cilju postizanja harmonije. Ona tada predstavlja samo praznu ljušturu. Continue reading “Aikido tehnike”